Regulator forces Dutch p2p lending site boober to stop lending

Dutch p2p lending site Boober.nl is in big trouble. A court in Rotterdam ruled that Boober needs a license, with the judge supporting the position of the regulating authority AFM. After Boober published its interpretation what this ruling means, the AFM clarified its position in a press release.

Under pressure Boober finally posted a statement on its homepage saying that while the site remains open and existing loans will continue to be serviced, Boober stops any lender bidding. Statement:

Beste Boober Gebruiker

In tegenstelling tot wat dinsdag en woensdag is gecommuniceerd heeft Boober gisteravond na overleg met de Autoriteit Financiële Markten besloten om de krediet-bemiddelingsactiviteiten voorlopig te staken. Dit wordt geëffectueerd door uitleners voorlopig niet de mogelijkheid te geven op leningen te bieden . De site blijft gewoon beschikbaar en het besluit heeft geen enkele consequentie voor lopende leningen.

Boober betreurt de ongelukkige wijze waarop zij met de markt heeft gecommuniceerd en verwacht begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Boober's service was controversial in the Netherlands from the start. It was even subject of discussion of the Dutch national parliament.

An update on what will happen next is expected early next week.

Richard van den Toorn, publisher of the great site Booberwatch.nl has supplied P2P-Banking.com with this chronology of events: Continue reading